Menu

0

€ 0,00

Όροι Χρήσης

To gmoto.gr είναι ένας ιστότοπος της επιχείρησης “Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος”, που εδρεύει στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης  41-43 στο Νέο Κόσμο,  Τ.Κ. 11636 Αττική, όπου βρίσκεται η έκθεση αξεσουάρ και πραγματοποιούνται οι παραλαβές προϊόντων του eshop και έχει τηλέφωνο: 210 9242427 και τους παρόντες όρους θα αναφέρεται ως το “Κατάστημα”.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ιστοτόπου και κάθε χρήστης που θα κάνει χρήση των υπηρεσιών του, θα θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, όπως αυτοί διατυπώνονται και χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Στην περίπτωση κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστοτόπου και από κάθε συναλλαγή του με αυτό.

Τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις των όρων

Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες μέσω του ιστοτόπου για τις τροποποιήσεις και τις τυχόν αλλαγές και ρητώς διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές των όρων δεν θα περιλαμβάνουν παραγγελίες που ήδη έχουν γίνει.

Περιορισμός της ευθύνης

Το Κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων του, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών – αγοραστών, για την μη διαθεσιμότητα τους.
Το Κατάστημα ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση προϊόντων που του έχουν παραγγελθεί και για πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του ιστότοπου του.
Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που έχουν σχέση με την συμβατότητα της υποδομής των χρηστών και τη χρήση του, που ενδέχεται να παρουσιασθούν όταν οι χρήστες επιχειρούν την πρόσβασή τους στον δικτυακό τόπο ή επιχειρούν κάποια συναλλαγή. Επίσης ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο που εμπεριέχεται στον ιστότοπο  συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, σημάτων τίτλων κτλ. είναι πνευματική ιδιοκτησία του Καταστήματος και είναι προστατευμένα από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται, άνευ προηγούμενης γραπτής αδείας οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, διάδοση, ή μετάδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο, ή μέσο για εμπορικούς, ή άλλους σκοπούς.
Τα λογότυπα, τα διακριτικά, τα ονόματα, οι εικόνες, κείμενα που αντιπροσωπεύουν τρίτα μέρη συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα με το Κατάστημα προστατεύονται επίσης από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Υποχρεώσεις του Χρήστη

Οι χρήστες του ιστότοπου συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην το χρησιμοποιούν για:

  • Την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο και προκαλεί παράνομη βλάβη, ή προσβολή στο Κατάστημα ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
  • Την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που προσβάλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
  • Την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών και κοινωνικών ηθών, κοινωνικών αξιών και της ανηλικότητας.
  • Την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης ή δημοσίευσης όπως εσωτερικές, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.
  • Την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
  • Την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε περιεχομένου που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή οποιοδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
  • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, για την παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο όπως επίσης για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι του ιστότοπου

Οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στον ιστότοπο του Καταστήματος και σας αφήνουν να βγείτε από αυτό, δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του και δεν φέρει το Κατάστημα ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ενός συνδεδεμένου εξωτερικού ιστοχώρου και σας παρέχει τους συνδέσμους αυτούς μόνο ως διευκόλυνση. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε εξωτερικού συνδέσμου δεν υποδηλώνει κατ’ οιονδήποτε τρόπο την έγκριση του Καταστήματος για το περιεχόμενο της συνδεδεμένης εξωτερικής ιστοσελίδας.